กิจกรรมวันแม่

ลขที่ 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ก.ค. 23, 2560
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Min
0
0
Sec

วัตถุประสงค์  เพื่อให้คนพิการได้ร่วมจุดเทียนชัยและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เป้าหมาย  คนพิการในสถานคุ้มครองฯ จำนวน ๔๙๐ คน

การดำเนินกิจกรรม เดือน ๑๒ สิงหาคมของทุกปี

ผลการดำเนินกิจกรรม  คนพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๑ % กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว