บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จำกัด มาบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารว่างพร้อมจัดกิจกรรม


บริษัท ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด มาบริจาคสิ่งของพร้อมจัดกิจกรรม

พ.ต.ท.สาโรจน์ - คุณนายอุไร ซุ่นทรัพย์และคณะ


อาจารย์บ๊อบบี้และคณะ ได้นำอาหารมื้อเย็นมาเลี้ยงคนพิการทั้งหมด

คณะนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดทำโครงการพระหฤทัยร่วมทำความดี ยิ่งคิด ยิ่งทำ ยิ่งมีพลัง "ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก"

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว