ปีติ “พระราชินี” พระราชทานเลี้ยงอาหารผู้พิการ โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถาบันสิริกิติ์ กองศิลปาชีพ สำนักพระราชวังไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้พิการ และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยต่อสภาพจิตใจของผู้พิการจึงได้พระราชทานตุ๊กตาเพื่อก่อให้เกิดความอบอุ่นใจและสุขใจ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาในการพระราชทานเลี้ยงอาหารดังกล่าว รวมทั้งร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม

ทั้งนี้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูปรับสภาพและพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจแก่ผู้พิการชายและหญิงทุกประเภท ที่ยากจนและด้อยโอกาสขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือถูกทอดทิ้งอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และบางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งตนเองได้ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง ในการทรงรับซื้อผลงานผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาของผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 - 16:32 น.

 (https://www.matichon.co.th/news/640612)

รูปกิจกรรม

 

 

Related Post

กิจกรรมออกพรรษา

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕

กิจกรรมวันแม่

วัตถุประสงค์  เพื่อให้คนพิก

วัชรินทร์ การกิ่งไพร ร้าน Kim Cafe' Phone ทำบุญวันเกิด

วัชรินทร์ การกิ่งไพร ร้าน Kim Cafe' Phone ทำบุญวันเกิด

ชาวสโตนบีลีฟเวอร์ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา พวกเราชาวสโตนบีลีฟเวอร์และ

บริษัท พราวิเนีย จำกัด บริจาคเงินและสิ่งของ

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 11.00 น. บริษัท

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว