บริษัท เฟล้ปล์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด มาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและบริจาคสิ่งของ

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท เฟล้ปล์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและบริจาคสิ่งของให้กับคนพิการในสถานคุ้มครองฯ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว