คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนจากสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริม (ส.ก.ส.อ.) และศูนย์การเรียน เซนต์ ยอหันบอส มาเลี้ยงอาหารว่าง

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนจากสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริม (ส.ก.ส.อ.) และศูนย์การเรียน เซนต์ ยอหันบอส ได้มาเลี้ยงอาหารว่างให้กับคนพิการในสถานคุ้มครองฯ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว