บริษัทอ๊อคต้าฟู๊ดส์ จำกัด

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563บริษัทอ๊อคต้าฟู๊ดส์ จำกัด ได้มาบริจาคอาหารสำเร็จรูปให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว