บริษัทอ๊อคต้าฟู๊ดส์ จำกัด

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563บริษัทอ๊อคต้าฟู๊ดส์ จำกัด ได้มาบริจาคอาหารสำเร็จรูปให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง