มูลนิธิรักแท้

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2563 มูลนิธิรักแท้ ได้มาบริจาคหน้ากาอนามัย N95 , ถุงมือยาง , ยาพาราเซตามอล

ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว