Up

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร้านกาแฟ
ราคากลางซ่อมแซมทาสีเรือนนอน4
ราคากลางซ่อมแซมทาสีเรือนนอน 5 , 7
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล คสล 2 ชั้น พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 แห่ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล คสล 2 ชั้น พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 แห่ง
เอกสารราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล คสล 2 ชั้น พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 แห่ง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ จำนวน 1 คัน
เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ จำนวน 1 คัน
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลคสล.2ชั้น
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลคสล.2ชั้น
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลคสล.2ชั้น
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารพยาบาล คสล.2ชั้น
ราคากลางประกวดราคาก่อสร้างอาคารพยาบาล คสล. 2 ชั้น
 
 
Powered by Phoca Download

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว